NEMZETI ÜNNEP

2021.08.19

NEMZETI ÜNNEP

 

 Úton arra, hogy egy más világot teremtve legyünk, összefogva fiatal és korosabb, férfi és nő.
Sok évezreden keresztül bűnhődve volt e nép oly sok gyalázatot megélt,
elődjeink és mi magunk is hibáztunk sokat.

Ezen emlékek bevésődtek tudatunkba és azokat hordozva rabigába hajtva lett fejünk.
Végére kell, hogy érjen ez már nincs miért szenvedni hibáztatni a múltba visszatekinteni a
mostban kell helytállni és a jövőnkre kell koncentrálva lenni.

Anno Szent István király fölajánlotta ezt az országot Nagyboldogasszonynak Szent Szűz Máriának, hogy
óvja e Nemzetet Hazánkat!

Királyság már megszűnt hivatalosan, de kis királyok még mindig vannak, akik dacolnak a sorssal ésönös akaratukat kívánják ráerőltetni e nemzedékre.

KIRÁLYUNK az és olyan legyen, aki szívén viseli a nemzetünk sorsát és ne a saját vagyonát.

Bárhogyan is nevezzük országunk vesztőjét mindenkor az és olyan legyen, aki tudja akarja hiszi viszi előre nemzetünk sorsát, jobbá alakulását!

Volt valaha segítője e nemzetnek a nép sajnos kissé elfedte ezt.
Itt az ideje ismét kérni fohászkodni hozzá, hogy a világuradalma az Isteni akaratnak megfelelően legyen ismét hatalmon az, aki megfelelő e nemzetnek az emberiségnek.

A Magyarok Istenét kérve Máriát Nagyboldogasszonyt és Őseinket, hogy
Áldásukat adják Népünkre Nemzetünkre Földjeinkre!

Áldás Áldás Áldás
Hála Hála Hála

 Gyebrovszki Klára
Mária Lovagrend Egyesület elnök